Meritxell Martí

Engisic

Engisic s’ha creat la identitat corporativa i seva web, un projecte col·laboratiu que neix amb l’empresa. Definir la jerarquia de la informació, per tal de definir els serveis més rellevants.

 

Client: Engisic

Category: Web design / Brand Identity

Translate »